Salmon Maki/Temaki

4

Delicious salmon with sesame seeds